ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองขอน

วันที่ 9 เมษายน 2562  นางอัจฉรา  ศรีทานันท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองขอน จัดทำแผนปฏิบัติการติดตามลูกหนี้ที่ค้างชำระ จำนวน 4 ราย ณ ที่ทำการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

(Visited 51 times, 1 visits today)