อำเภอเมืองอุบลราชธานี : ติดตามสนับสนุนการบันทึกข้อมูล จปฐ. เทศบาลนครอุบลราชธานี

เข้าชม 35 ครั้ง

วันที่ 25  มีนาคม  2562  นายเชษฐ์  อุปมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงาน จปฐ. สพจ.อุบลราชธานี ติดตามสนับสนุนการบันทึกข้อมูล จปฐ. ปี 2562 พื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี เป้าหมาย 12,581 ครัวเรือน โดยมี นางอัจฉรา ศรีทานันท์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมติดตามสนับสนุน ให้คำแนะนำ ณ สำนักงานกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครอุบลราชธานี

 

(Visited 35 times, 1 visits today)