โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน บ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลแจระแม

วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายปัณณธร  ล่ามแขก  พัฒนาการอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางอัจฉรา  ศรีทานันท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรม “สร้างสัมมาชีพชุมชน บ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลแจระแม” กลุ่มเป้าหมาย 25 คน ทีมวิทยากรได้ฝึกปฏิบัติการทำหมูแดดเดียว การจักสานไม้ไผ่ และการทำกล้วยฉาบ

(Visited 69 times, 1 visits today)