นางสาวสมศรี สุขใส

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตรัง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง