นางสาวสมศรี สุกใส

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตรัง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง