ผ้าไหม

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านปราสาท  โดยนางสุธิดา  พันธ์ศรี

บ้านเลขที่  10/2  หมู่ที่  6  ตำบลตาอ็อง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

โทร  0810670916

 

(Visited 146 times, 1 visits today)