สพอ.เมืองสุรินทร์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯและการขยายผลปลูกผักสวนครัว จากวัดสู่ชุมชนตามหลัก “บวร” ณ บริเวณแปลงเพาะพันธุ์พืชผัก วัดเทพศิลาชัย บ้านทนงชัยใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

วันที่  29 มิถุนายน  2563  นายบุญเลี้ยง  เรียมทอง ปลัดอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เมืองสุรินทร์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯและการขยายผลปลูกผักสวนครัว จากวัดสู่ชุมชนตามหลัก “บวร” ณ บริเวณแปลงเพาะพันธุ์พืชผัก วัดทัพกระบือ บ้านทัพกระบือ หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 13 กรกฎาคม  2563  นายบุญเลี้ยง  เรียมทอง ปลัดอาว [...]
อ่านเพิ่มเติม