สพอ.เมืองสุรินทร์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ​กลั่นกรอง​และติดตาม​การ​ดำเนินงาน​กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเมืองสุรินทร์ ครั้งที่1​ประจำปีงบประมาณ​ ​พ.ศ.2564​

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสุขใจ จินดาพล พ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เมืองสุรินทร์ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน/กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี/เครือข่ายโอทอป/ผู้นำอช./กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและเครือข่ายต่างๆร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของอื่นๆเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้

วันที่ 14 ธ.ค.63 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุรินทร์ร่ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เมืองสุรินทร์ ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

สพอ.เมืองสุรินทร์ ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เมืองสุรินทร์ ร่วมกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านรัตนะ หมู่ที่ 2 ต.บุฤาษี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวของกลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์

วันที่ 15พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-14.00 น.สพอ.เมืองสุร [...]
อ่านเพิ่มเติม