นางสุขใจ​ จินดา​พล​ พัฒนาการ​อำเภอเมือง​สุรินทร์​ได้​มอบ​หมา​ยให้​นาง​โยทะกา​ สุ​ขยา​นุ​ดิษฐ์​ พัฒนากร​ผู้​ประสานงาน​ตำบล​สลัก​ได​ ติดตามการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี

1​ มีนาค​ม 2564 นางสุขใจ​ จินดา​พล​ พัฒนาการ​อำเภอเมือง [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เมืองสุรินทร์ร่วมต้อนรับ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์ และสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เยี่ยมชมการขับเคลื่อนนโยบาย “ที่ว่างสร้างอาหาร” ณ แปลงผักบ้านตะเคียน

  วันที่1มีนาคม 2564        นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนา [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ร่วมประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) ของกรมประชาสัมพันธ์

         วันที่ (9 ก.พ 64) นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาก [...]
อ่านเพิ่มเติม