คำขวัญประจำอำเภอ:

อำเภอเมืองสุรินทร์ ถิ่นจักสาน อุทยานพนมสวาย รวมใจหลักเมือง ลือเลื่องผ้าไหม หย่อนใจห้วยเสนง ครื้นเครงกันตรึมดี ไหว้พระชีว์หลวงปู่ดุลย์

อำเภอเมืองสุรินทร์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

อำเภอเมืองสุรินทร์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 21 ตำบล 289 หมู่บ้าน

1.   ในเมือง   (Nai Mueang)   -         12.   สวาย   (Sawai)   14 หมู่บ้าน  
2.   ตั้งใจ   (Tang Chai)   9 หมู่บ้าน         13.   เฉนียง   (Chaniang)   20 หมู่บ้าน  
3.   เพี้ยราม   (Phia Ram)   15 หมู่บ้าน         14.   เทนมีย์   (Thenmi)   14 หมู่บ้าน  
4.   นาดี   (Na Di)   17 หมู่บ้าน         15.   นาบัว   (Na Bua)   19 หมู่บ้าน  
5.   ท่าสว่าง   (Tha Sawang)   20 หมู่บ้าน         16.   เมืองที   (Mueang Thi)   14 หมู่บ้าน  
6.   สลักได   (Salakdai)   16 หมู่บ้าน         17.   ราม   (Ram)   13 หมู่บ้าน  
7.   ตาอ็อง   (Ta Ong)   16 หมู่บ้าน         18.   บุฤๅษี   (Bu Ruesi)   10 หมู่บ้าน  
8.   สำโรง   (Samrong)   15 หมู่บ้าน         19.   ตระแสง   (Trasaeng)   12 หมู่บ้าน  
9.   แกใหญ่   (Kae Yai)   13 หมู่บ้าน         20.   แสลงพันธ์   (Salaeng Phan)   9 หมู่บ้าน  
10.   นอกเมือง   (Nok Mueang)   22 หมู่บ้าน         21.   กาเกาะ   (Ka Ko)   12 หมู่บ้าน  
11.   คอโค   (Kho Kho)   11 หมู่บ้าน
(Visited 2,061 times, 2 visits today)