สพอ.เมืองสุรินทร์ร่วมต้อนรับ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์ และสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เยี่ยมชมการขับเคลื่อนนโยบาย “ที่ว่างสร้างอาหาร” ณ แปลงผักบ้านตะเคียน

 

วันที่1มีนาคม 2564
       นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ ,นางสุขใจ จินดาพล พัฒนาการอำเภอเมืองสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ร่วมต้อนรับ นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์, นางสาวศันสนีย์ ทาสม ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการ ที่ว่างสร้างอาหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ แปลงผักบ้านตะเคียน หมู่ที่ 14 ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกลุ่มสมาชิกปลูกผักและเยี่ยมชมแปลงผัก
(Visited 145 times, 1 visits today)