นางสุขใจ​ จินดา​พล​ พัฒนาการ​อำเภอเมือง​สุรินทร์​ได้​มอบ​หมา​ยให้​นาง​โยทะกา​ สุ​ขยา​นุ​ดิษฐ์​ พัฒนากร​ผู้​ประสานงาน​ตำบล​สลัก​ได​ ติดตามการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี


1​ มีนาค​ม 2564
นางสุขใจ​ จินดา​พล​ พัฒนาการ​อำเภอเมือง​สุรินทร์​ได้​มอบ​หมา​ยให้​นาง​โยทะกา​ สุ​ขยา​นุ​ดิษฐ์​ พัฒนากร​ผู้​ประสานงาน​ตำบล​สลัก​ได​ ติดตามการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีบ้านโคกกระชาย/ห​มู่บ้านเศรษฐ​กิจพอเพียงบ้านโคกกระชาย​ หมู่ที่​13​ ตำบลสลักได และร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์​ผลิตภัณฑ์​โอทอปของชุมชนโดยนักการตลาด​จากสำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​สุรินทร์

(Visited 73 times, 1 visits today)