สพอ.เมืองสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณวัดป่าสมใจธรรมาราม”

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.
       นางสุขใจ จินดาพล พัฒนาการอำเภอเมืองสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณวัดป่าสมใจธรรมาราม” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ร่วมกับส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ณ วัดป่าสมใจธรรมาราม หมู่ที่ 4 บ้านโสน ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี
(Visited 45 times, 1 visits today)