สพอ. เมืองสุรินทร์ โครงการทอผ้าไหม ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

☘️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุรินทร์ โครงการทอผ้าไหม ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.
👉นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน
เขต 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พร้อมด้วย นายวสันต์ ชิงชนะ
พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ นางสาวฉัตรระวี ภาสตโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสุขใจ จินดาพล พัฒนาการอำเภอเมืองสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้เยี่ยมติดตามการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทอผ้าไหมทองบ้านกระทม หมู่ที่ 8 ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมการทอผ้าไหมลายพระราชทานผ้ามัดหมี่ลาย ขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
👉 ศูนย์การเรียนรู้ไหมทอง@กระทมเสร็น
“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผ้าไทยสู่สากล”
มีความเชี่ยวชาญการทอผ้าการย้อมผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติซึ่งการทอต้องใช้ความประณีตและระยะเวลาในการทอผ้าจึงจะได้ผ้าไหมลายที่งดงามในแต่ละผืนออกมา และยังมีผ้ายุคโบราณ ผ้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในยุคสมัยก่อน โชว์ไว้ให้ได้ศึกษาเรียนรู้ เช่นลายนาคเชิงเทียน มีอายุผ้าไม่ต่ำกว่าร้อยปี และยังมีกี่ทอผ้ายีนส์ใช้ระบบไฟฟ้า แต่ยังต้องใช้คนนั่งกำกับ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการทอผ้า
👉 ความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชาวสุรินทร์ ได้ออกแบบลายผ้าไหมที่เป็นอัตลักษณ์ไว้มากมาย ในปัจจุบันถ้ารู้จักนำลายผ้าในอดีตมาประยุกต์ ก็จะได้ลวดลายผ้าไหมลายใหม่ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และเกิดความภาคภูมิใจที่สามารถสร้างลายใหม่ของตนเองได้
👉 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุรินทร์ร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมและต่อยอดการพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไปได้ศึกษาการผลิตผ้าไหมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป
(Visited 160 times, 1 visits today)