📌📌สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าไหม ใส่บาตรข้าวหอมมะลิ

📆 วันที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานรูปปั้นช้าง ด้านข้างอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดี ศรีณรงค์จางวาง
🖌🖌 นางสุขใจ จินดาพล พัฒนาการอำเภอเมืองสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุรินทร์ ร่วมทำบุญตักบาตร หิ้วตะกร้า นุ่งผ้าไหมพื้นเมือง เพื่อสืบสานทำนุบำรุงศาสนาและอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินสืบไป

(Visited 146 times, 1 visits today)