สพอ.เมืองสุรินทร์ ร่วมประชุมครัวเรือนต้นแบบโคก หนองนา โมเดล ตำบลนาบัว และลูกจ้างเหมาบริการฯ

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ.ศูนย์เรียนรู้บ้านไทรทาบ ม.17 ต.นาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์
🌄จ.ส.ต.วุฒิชัย ชุ่มสูงเนิน ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลนาบัว ร่วมประชุมครัวเรือนต้นแบบโคก หนองนา โมเดล ตำบลนาบัว และลูกจ้างเหมาบริการฯเพื่อสร้างความเข้าใจในการเข้าร่วมอบรมฯและการออกแบบพื้นที่โครงการฯขนาด 1และ3ไร่
(Visited 184 times, 1 visits today)