วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 น. ณ. สำนักงานพ๊ฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุรินทร์
📣นางสุขใจ จินดาพล พัฒนาการอำเภอเมืองสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ ให้แก่ลูกจ้างโครงการ โคก หนอง นา โมเดล
(Visited 16 times, 1 visits today)