สพอ.เมืองสุรินทร์ร่วมโครงการจวนนี้มีรักปลูกผักกินเอง

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
นางสุขใจ จินดาพล พัฒนาการอำเภอเมืองสุรินทร์ และอาจารย์จาก มทร. สุรินทร์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และลูกจ้างโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ร่วมกัน ปรับพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อม ในโครงการจวนนี้มีรักปลูกผักกินเอง
# 🎄🎄ในวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์🎄🎄ได้มาเยี่ยมชมให้กำลังใจ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุจาก
ชมรมพัฒนาการ อำเภอจ.สุรินทร์
เครือข่าย กทบ.อำเภอเมืองสุรินทร์
(Visited 32 times, 1 visits today)