สพอ.เมืองสุรินทร์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ​กลั่นกรอง​และติดตาม​การ​ดำเนินงาน​กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเมืองสุรินทร์ ครั้งที่1​ประจำปีงบประมาณ​ ​พ.ศ.2564​

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น.
นางสุขใจ จินดาพล พัฒนาการอำเภอเมืองสุรินทร์ ได้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ​กลั่นกรอง​และติดตาม​การ​ดำเนินงาน​กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเมืองสุรินทร์ ครั้งที่1​ประจำปีงบประมาณ​ ​พ.ศ.2564​ โดยมีนายบุญเลี้ยง​ เรียมทอง​ปลัดอำเภอหัวหน้า กลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเมืองสุรินทร์​ ได้เป็นประธานในการประชุมฯ
💠ในการนี้​ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน​ จำนวน​ 5​ โครงการ​ เป็นเงิน 285,000 บาท​
(Visited 35 times, 1 visits today)