สพอ.เมืองสุรินทร์ ร่วมกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านรัตนะ หมู่ที่ 2 ต.บุฤาษี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวของกลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์

วันที่ 15พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-14.00 น.สพอ.เมืองสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวของกลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์ ชุมชน OTOP นวัตวิถีบ้านรัตนะ หมู่ 2 ตำบลบุฤาษี โดยมี นายบุญเลี้ยง เรียมทอง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นางสุขใจ จินดาพล พัฒนาการอำเภอเมืองสุรินทร์ นางสาวจิรฐา ไชยชนะไพศาล นายก อบต.บุฤาษี เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุรินทร์ พนักงานจาก อบต.บุฤาษี กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบุฤาษี กลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์ตำบลบุฤาษี และ ชาวบ้านรัตนะ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวฯ อินทรีย์ วิถีสุรินทร์ และการขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อให้มีศักยภาพ ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม ให้สามารถสร้างรายได้ และการกระจายรายจากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนได้

(Visited 224 times, 1 visits today)