นายถามะ มโนวราวุฒิ เข้ารับตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

เข้าชม 13 ครั้ง

วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี นายถามะ มโนวราวุฒิ พัฒนาการอำเภอพระแสง ร่วมรับมอบดอกไม้แสดงการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) อำเภอเมืองฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

(Visited 13 times, 1 visits today)