คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองสงขลา เห็นชอบโครงการเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (เพาะเห็ดฟางในตะกร้า)

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. คณะอนุกรรมการกลั่นก [...]
อ่านเพิ่มเติม

กพสอ.เมืองสงขลา ติดตามการดำเนินโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสงขลา กิจกรรมสาธิตการทำน้ำเคยข้าวยำสำเร็จรูปสูตรโบราณ ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองสงข [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เมืองสงขลา ติดตามการดำเนินโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสงขลา กิจกรรมสาธิตการผลิตน้ำยาล้างจาน ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขล [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เมืองสงขลา ติดตามความก้าวหน้าแปลง โคก หนอง นา โมเดล ม.9 บ้านยางงาม ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขล [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เมืองสงขลา ร่วมกิจกรรมการแปรรูปผ้าทอเกาะยอ (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสงขลา) ณ ศูนย์แปรรูปผ้าทอเกาะยอ วัดโคกเปี้ยว ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 11:00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชน [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เมืองสงขลา ร่วมกิจกรรมสาธิตประดิษฐ์ต้นไม้มงคล (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสงขลา) ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านชุมพอ ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชน [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เมืองสงขลา ติดตามการดำเนินโครงการประเภทเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสงขลา ณ วัดโคกเปี้ยว ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 11:00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชน [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เมืองสงขลา ลงพื้นที่ติดตามลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ม.8 บ้านบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชน [...]
อ่านเพิ่มเติม