พช.เมืองสงขลา ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการ OTOP เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันที่ 22 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขล [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เมืองสงขลา จัดประชุมรับรองคุณภาพของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับอำเภอ ประจำปี 2565

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา นำโดยน [...]
อ่านเพิ่มเติม