สพอ.เมืองสงขลา พูดคุยให้ข้อแนะนำ แม่ค้าตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (หลาดนัดวันศุกร์หน้าอำเภอเมืองสงขลา)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เมืองสงขลา ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2565 ณ สำนักงานเทศบาลนครสงขลา

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13:00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เมืองสงขลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ โคก หนอง นา โมเดล แปลงนางวันเนาว์ ปิยะมโณ หมู่ ๙ บ้านยางงาม ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.50 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เมืองสงขลา ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างระบบชลประทาน “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงนายปณิธิ ไชยสาร ม. ๗ บ้านเกาะวา ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.ขลา

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.ทุ่งหวัง

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13:30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2565 ณ ม.4 บ้านห้วยขัน ต.พะวง อ.เมืองสงขลา

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เมืองสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (หลาดนัดวันศุกร์หน้าอำเภอเมืองสงขลา)

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09:30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอ [...]
อ่านเพิ่มเติม