สพอ.เมืองสงขลาเเละสมาชิกผู้กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของอำเภอเมืองสงขลาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ณ โรงเเรมกรีนเวิลด์ พาเลซ สงขลา

สพอ.เมืองสงขลาเข้าร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านสัญจร ระดับอำเภอเมืองสงขลา ครั้งที่ 3/2560 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน บ้านการเคหะ ม.9. ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา

คณะกรรมการตรวจตัดสินโครงการกิจกรรมเชิดชูเกียรติพัฒนาชุมชนปี 2560 ระดับจังหวัด มาประเมินกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นเเบบ บ้านห้วยขัน หมู่ 4 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา

จนท.สพอ. เมืองสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมที่ 3 Train the trianer การเป็นวิทยากร ตามกิจกรรมพัฒนาอาหาร OTOP รสไทยเเท้ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุม อบต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา

สพอ.เมืองสงขลา ร่วมกับสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมมาตรฐานอาหารพื้นบ้าน ในกิจกรรมพัฒนาอาหาร OTOP รสไทยเเท้หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ณ บ้านท้ายเสาะ หมู่ 8 ต.เกาะยอ