สพอ.เมืองสงขลาเเละสมาชิกผู้กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของอำเภอเมืองสงขลาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ณ โรงเเรมกรีนเวิลด์ พาเลซ สงขลา

ช่วงเช้าวันนี้ (30 ส.ค. 60) สพอ.เมืองสงขลาเเละสมาชิกผู้ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เมืองสงขลาจัดกิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (way of life) ณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่างทอง ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาต้นประดู่ ม.1 ต.ทุ่งหวัง อ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เมืองสงขลาเข้าร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านสัญจร ระดับอำเภอเมืองสงขลา ครั้งที่ 3/2560 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน บ้านการเคหะ ม.9. ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา

วันนี้ (28 มิ.ย. 60) พัฒนาอำเภอเมืองสงขลาและทีมงาน สำนั [...]
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการตรวจตัดสินโครงการกิจกรรมเชิดชูเกียรติพัฒนาชุมชนปี 2560 ระดับจังหวัด มาประเมินกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นเเบบ บ้านห้วยขัน หมู่ 4 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา

  วันที่ 27 มิ.ย. 60 คณะกรรมการตรวจตัดสินโครงการกิ [...]
อ่านเพิ่มเติม

จนท.สพอ. เมืองสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมที่ 3 Train the trianer การเป็นวิทยากร ตามกิจกรรมพัฒนาอาหาร OTOP รสไทยเเท้ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุม อบต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา

วันนี้(6 มิ.ย. 60) จนท.สพอ. เมืองสงขลา  เข้าร่วมกิจกรรม [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เมืองสงขลา เข้าร่วมกิจกรรม KICK OFF โครงการรูปเเบบประชารัฐ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” ณ คลองสำโรง หมู่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา

วันที่ 5 มิ.ย. 60 สพอ.เมืองสงขลา เข้าร่วมกิจกรรม KICK O [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประธาน กสพอ. เมืองสงขลา เเละ จนท. พช. ที่รับผิดชอบงานสตรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม สพจ.เมืองสงขลา

วันนี้ (5 มิ.ย. 60)ประธาน กสพอ. เมืองสงขลา เเละ จนท. พช [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เมืองสงขลา สนับสนุนการเลี้ยงไก่ไข่เเก่ครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นเเบบปี 2560 ณ บ้านนาถิน หมู่ 6 ต.เกาะยอ

สพอ.เมืองสงขลา สนับสนุนการเลี้ยงไก่ไข่เเก่ครัวเรือนเป้า [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เมืองสงขลา ร่วมกับสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมมาตรฐานอาหารพื้นบ้าน ในกิจกรรมพัฒนาอาหาร OTOP รสไทยเเท้หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ณ บ้านท้ายเสาะ หมู่ 8 ต.เกาะยอ

สพอ.เมืองสงขลา ร่วมกับสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม จัดอ [...]
อ่านเพิ่มเติม