พช.เมืองสงขลา ทีมพี่เลี้ยง (ศจพ.) ตำบลพะวง ลงพื้นที่บันทึกค่าพิกัดครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ปี 2565

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 9:00 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา โดยนางสาวมนัสนันท์ สังข์เกลี้ยง นักวิชาการพัฒนาชุมชน และนางสาวจิติญา วาณิชย์เจริญ อาสาพัฒนา รุ่นที่ 73 พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดอนขี้เหล็ก ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และเครือข่ายทีมพี่เลี้ยง (ศจพ.) ลงพื้นที่ถ่ายภาพและบันทึกค่าพิกัดครัวเรือนเปราะบางตกเกณฑ์ TPMAP ปี 2565 หมู่ 5 บ้านดอนขี้เหล็ก ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน 68 ครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อดำเนินการการบันทึกค่าพิกัดและภาพถ่ายครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP ให้เรียบร้อยสมบูรณ์เป็นไปตามแนวทางที่ ศจพ.จ. กำหนด

“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ” #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership

ภาพ/ข่าว สพอ.เมืองสงขลา

(Visited 33 times, 1 visits today)