สพอ.เมืองสงขลา ประชุมชี้แจงภารกิจและตัวชี้วัด กรมการพัฒนาชุมชน ประจำไตรมาสที่ 3/2565

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13:30 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา นำโดยนายสนิท รัตนสำเนียง พัฒนาการอำเภอเมืองสงขลา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชุมชี้แจงภารกิจและรายละเอียดตัวชี้วัดกรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้พัฒนาการอำเภอเมืองสงขลา ได้ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด/ภารกิจ และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบและแนวทางการดำเนินงานให้แก่พัฒนากรผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินงานต่อไป

“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership

ภาพ/ข่าว สพอ.เมืองสงขลา

(Visited 11 times, 1 visits today)