สพอ.เมืองสงขลา ลงพื้นที่ติดตามแปลงโคกหนองนาโมเดล ม.5 บ้านด่าน ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 11.30 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา นำโดยนายสนิท รัตนสำเนียง พัฒนาการอำเภอเมืองสงขลา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล แปลงนายเอกลักษณ์ ยีหวังเจริญ ม.5 บ้านด่าน ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ทั้งนี้เพื่อติดตามดูความคืบหน้าในการดำเนินงานแปลงโคกหนองนา ให้เป็นไปในแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

การดำเนินกิจกรรมฯ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ” #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership

ภาพ/ข่าว สพอ.เมืองสงขลา

(Visited 5 times, 1 visits today)