สพอ.เมืองสงขลา สำรวจความพร้อมการรับสมัครผู้พ้นโทษที่ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (ราชทัณฑ์) เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

สพอ.เมืองสงขลา โดยนางเจียมจิต  ชูวงศ์  พัฒนาการอำเภอเมืองสงขลา มอบหมายให้ นายมนตรี  กิมาคม  พัฒนากรประสานงานตำบลเกาะแต้ว ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมการรับสมัครผู้พ้นโทษที่ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (ราชทัณฑ์) เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ณ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา

(Visited 1 times, 1 visits today)