สพอ.เมืองสงขลา ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

เข้าชม 21 ครั้ง

สพอ.เมืองสงขลา ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสตรีบ้านวัดแช่มอุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลเขารูปช้าง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 21 times, 1 visits today)