สพอ.เมืองสงขลา ลงพื้นที่สำรวจเด็กก่อนวัยเรียน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี เพื่อเตรียมรับมอบทุนอุปการะตามโครงการกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ

เข้าชม 21 ครั้ง

วันนี้ (9 ตุลาคม 2562)  สพอ.เมืองสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลเขารูปช้าง ลงพื้นที่สำรวจเด็กก่อนวัยเรียน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ที่ยากจนและด้อยโอกาสต้องการความช่วยเหลือ จำเป็นต้องได้รับการดูแล และได้รับการพัฒนาในทุกๆด้าน จำนวน 8 ราย เพื่อเตรียมรับมอบทุนอุปการะตามโครงการกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563

 

(Visited 21 times, 1 visits today)