สพอ.เมืองสงขลาจัดกิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (way of life) ณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่างทอง ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา

เข้าชม 185 ครั้ง

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาต้นประดู่ ม.1 ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา นายอนุสร ตันโชติกุล นายอำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วยนายสนิท รัตนสำเนียง พัฒนาการอำเภอเมืองสงขลา นายธัญญาศักดิ์ หนูเมือง พัฒนากรตำบลทุ่งหวัง นางเบญจมาศ สุทัศน์ ณ อยุธยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (way of life) เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านอ่างทอง ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา ตั้งปณิธานประกาศเจตนารมณ์ เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน

(Visited 185 times, 1 visits today)