สพอ.เมืองสงขลาเข้าร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านสัญจร ระดับอำเภอเมืองสงขลา ครั้งที่ 3/2560 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน บ้านการเคหะ ม.9. ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา

เข้าชม 128 ครั้ง
วันนี้ (28 มิ.ย. 60) พัฒนาอำเภอเมืองสงขลาและทีมงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านสัญจร ระดับอำเภอเมืองสงขลา ครั้งที่ 3/2560. ณ. ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน บ้านการเคหะ ม.9. ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา. โดยมีประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล. 6 ตำบล เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง แลกเปลี่ยน ข้อเสนอแนะการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านในเขตอำเภอเมืองสงขลา ทุกกองทุน

(Visited 128 times, 1 visits today)