จนท.สพอ. เมืองสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมที่ 3 Train the trianer การเป็นวิทยากร ตามกิจกรรมพัฒนาอาหาร OTOP รสไทยเเท้ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุม อบต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา

เข้าชม 65 ครั้ง

วันนี้(6 มิ.ย. 60) จนท.สพอ. เมืองสงขลา  เข้าร่วมกิจกรรมที่ 3 Train the Trainer การเป็นวิทยากร ตามกิจกรรมพัฒนาอาหาร OTOP รสไทยเเท้ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุม อบต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา

(Visited 65 times, 1 visits today)