ประธาน กสพอ. เมืองสงขลา เเละ จนท. พช. ที่รับผิดชอบงานสตรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม สพจ.เมืองสงขลา

วันนี้ (5 มิ.ย. 60)ประธาน กสพอ. เมืองสงขลา เเละ จนท. พช. ที่รับผิดชอบงานสตรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม สพจ.เมืองสงขลา

(Visited 41 times, 1 visits today)