สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองจัดประชุมผู้นำ อช. ทั้ง 6 ตำบล ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา จัดประชุมผู้นำ อช. ทั้ง 6 ตำบล ได้เเก่ ตำบลเกาะเเต้ว  ตำบลเกาะยอ ตำบลพะวง ตำบลทุ่งหวัง เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เเละ เทศบาลนครสงขลา ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในวันที่ 24 มี.ค. 60 ทั้งนี้เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ของผู้นำ อช. เเละขับเคลื่อนกิจกรรมของผู้นำ อช. ในปี 2560

(Visited 36 times, 1 visits today)