มอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และข้าวสารธารน้ำใจ

📌อ.เมือง/ สพอ. เมืองสิงห์บุรี มอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบ [...]
อ่านเพิ่มเติม