สพอ.เมืองสิงห์บุรี ดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง : แจกพันธุ์กล้าฟ้าทะลายโจรแก่ทุกตำบล

  🌸 วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 🌸 นายปัญญา ใช้เฮ็ [...]
อ่านเพิ่มเติม

โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง : กิจกรรม “รับ เพาะ ปลูก” ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร

ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสิงห์บุรี ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสิงห์บุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ดำเนินงานโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยโควิด

🌸 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประจัญ จัน [...]
อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรีลงพื้นที่ตรวจติดตามครอบครัวเด็กยากจนตามโครงการลูกผู้ว่า หลานนายอำเภอ

🌸 วันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2564 🌸 นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พ.ช.เมืองสิงห์บุรี ชนะเลิศ โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ประเภท

พ.ช.เมืองสิงห์บุรี ชนะเลิศ โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุน [...]
อ่านเพิ่มเติม

“ประชาสัมพันธ์ ผ้าไทย ใส่ให้สนุก โดยสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี “

“ประชาสัมพันธ์ ผ้าไทย ใส่ให้สนุก โดยสำนักงานเลขานุการคณ [...]
อ่านเพิ่มเติม

“ประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านบางเดื่อ ตำบลม่วงหมู่ เพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน “

“ประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านบางเดื่ [...]
อ่านเพิ่มเติม

มอบข้าวสารธารน้ำใจ แก่ครัวเรือนยากจนและด้อยโอกาสตามโครงการลูกผู้ว่า หลานนายอำเภอ

มอบข้าวสารธารน้ำใจ แก่ครัวเรือนยากจนและด้อยโอกาสตามโครง [...]
อ่านเพิ่มเติม