สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสิงห์บุรี ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสิงห์บุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ดำเนินงานโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยโควิด

🌸 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประจัญ จัน [...]
อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรีลงพื้นที่ตรวจติดตามครอบครัวเด็กยากจนตามโครงการลูกผู้ว่า หลานนายอำเภอ

🌸 วันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2564 🌸 นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พ.ช.เมืองสิงห์บุรี ชนะเลิศ โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ประเภท

พ.ช.เมืองสิงห์บุรี ชนะเลิศ โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุน [...]
อ่านเพิ่มเติม

“ประชาสัมพันธ์ ผ้าไทย ใส่ให้สนุก โดยสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี “

“ประชาสัมพันธ์ ผ้าไทย ใส่ให้สนุก โดยสำนักงานเลขานุการคณ [...]
อ่านเพิ่มเติม

“ประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านบางเดื่อ ตำบลม่วงหมู่ เพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน “

“ประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านบางเดื่ [...]
อ่านเพิ่มเติม

มอบข้าวสารธารน้ำใจ แก่ครัวเรือนยากจนและด้อยโอกาสตามโครงการลูกผู้ว่า หลานนายอำเภอ

มอบข้าวสารธารน้ำใจ แก่ครัวเรือนยากจนและด้อยโอกาสตามโครง [...]
อ่านเพิ่มเติม

มอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และข้าวสารธารน้ำใจ

📌อ.เมือง/ สพอ. เมืองสิงห์บุรี มอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบ [...]
อ่านเพิ่มเติม