สพอ.เมืองสิงห์บุรี ดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง : แจกพันธุ์กล้าฟ้าทะลายโจรแก่ทุกตำบล

 

🌸 วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 🌸

นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอเมืองสิงห์บุรีเป็นประธานโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร อำเภอเมืองสิงห์บุรี โดยมีนางวนัสนันท์ ทิพยนุกูล พัฒนาการอำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นผู้กล่าวรายงานฯ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จัดขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนกระต่าย หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี โดยดำเนินการทั้งสิ้น 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และ2)พิธีมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ให้แก่กำนันทุกตำบล
จุดประสงค์เพื่อให้นำต้นกล้าสมุนไพรไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่สนใจครอบคลุมทุกพื้นที่อำเภอเมืองสิงห์บุรี

(Visited 33 times, 1 visits today)