พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรีลงพื้นที่ตรวจติดตามครอบครัวเด็กยากจนตามโครงการลูกผู้ว่า หลานนายอำเภอ

🌸 วันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2564 🌸

นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนายไชยรัตน์ กลั่นสกุล ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางสาวมิณฑกานต์ สร้อยแสง พัฒนากรประจำตำบล ลงพื้นที่ตำบลหัวไผ่ ติดตามครัวเรือน เด็กหญิงกัลยาวีร์ มั่นรอด บ้านเลขที่ 115/5 หมู่ที่ 10 ตำบลหัวไผ่ ครัวเรือนเด็กยากจนตามโครงการลูกผู้ว่า หลานนายอำเภอ บัญชี 1 ของอำเภอเมืองสิงห์บุรี และเป็นครัวเรือนลำดับแรกของอำเภอเมืองสิงห์บุรี ที่ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการส่งเสริมอาชีพจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
โดยนายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี ได้สอบถามปัญหาความต้องการของครัวเรือนเพิ่มเติม และได้ให้กำลังใจรวมถึงคำแนะนำในการประกอบอาชีพ เพื่อให้ครัวเรือนดังกล่าวมีกำลังใจและมีแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564

(Visited 12 times, 1 visits today)