“ประชาสัมพันธ์ ผ้าไทย ใส่ให้สนุก โดยสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี “

“ประชาสัมพันธ์ ผ้าไทย ใส่ให้สนุก โดยสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี “

🌸 วันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2564

👉 นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี ร่วมกับคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (อกส.อ) อำเภอเมืองสิงห์บุรี ร่วมกันประชาสัมพันธ์เชิญชวนสวมใส่ผ้าไทย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่อสนับสนุนเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยให้ดำรงคงอยู่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย
ผ้าไทย ใส่ให้สนุก ใส่ได้ทุกวัน
EVERYDAY EVERYWHERE

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสิงห์บุรี @พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 42 times, 1 visits today)