รับสมัครผู้ประกอบการ ร่วมจำหน่ายในงานOTOP CITY 2019

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสิงห์บุรี เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะไปจำหน่ายที่งาน OTOP CITY 2019 ระหว่างวันที่ 13-25 ธันวาคม 2562
ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เกณฑ์เบื้องต้น (white star)เป็นผู้ประกอบการที่ได้ 3- 5 ดาว(5 stars) ตั้งแต่วันนี้- 7 พฤศจิกายน 2562  เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการให้จังหวัดจะพิจารณาและแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เปรี้ยว พก.106 รายงาน

(Visited 59 times, 1 visits today)