ติดตามงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ใ.2 ม่วงหมู่

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 นางวนัสนันท์ ทิพยนุกูล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองสิงห์บุรี พร้อมทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสิงห์บุรี ร่วมติดตามการดำเนินงานพร้อมให้คำแนะนำในการชำระหนี้แก่กลุ่มอาชีพทำโต๊ะหินอ่อนและกระถางต้นไม้ที่ได้กู้เงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ บ้านสมาชิกสตรี หมู่ 2 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

เปรี้ยว พก.106 รายงาน

(Visited 48 times, 1 visits today)