📌พช.เมืองสตูล ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 1/66

เข้าชม 17 ครั้ง

📌พช.เมืองสตูล ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 1/66
————————————
📌วันที่ 9 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสตูล ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองสตูล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อนำเสนอข้อมูลและการพิจารณาแผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภทเงินอุดหนุนและประเภทเงินทุนหมุนเวียน การบริหารจัดการหนี้พร้อมรายงานความคืบหน้าการดำเนินคดีกรณียักยอกหรือฉ้อโกง การกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพิจารณาแนวทางแก้ปัญหากลุ่มที่เพิกเฉยการชำระหนี้ หรือกลุ่มที่ชำระยอดหนี้เกิน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล ชั้น 2 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
————————————
เฟสบุ๊ค
https://bit.ly/3V2Wk0S
————————————

(Visited 17 times, 1 visits today)