📌พช.เมืองสตูล ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้าสัญจร” อำเภอเมืองสตูล

เข้าชม 6 ครั้ง

📌พช.เมืองสตูล ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้าสัญจร” อำเภอเมืองสตูล
————————————
📌วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นางจันทร์ฉาย เศรษฐทอง พัฒนาการอำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้นางสาวสมปอง บุญฤทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอเมืองสตูล เป็นประธานฯ ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อพบปะระหว่างผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเมืองสตูล เพื่อเสริมสร้างความสมานสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน สร้างความสัมพันธ์อันดี นำไปสู่การเกิดความกลมเกลียวจะได้ร่วมกันผนึกกำลังในการที่จะพัฒนาในพื้นที่อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ณ โรงเรียนบ้านนาลาน ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
————————————
เฟสบุ๊ค
https://bit.ly/3V2Wk0S
————————

(Visited 6 times, 1 visits today)