📌พช.เมืองสตูล ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน ด้วยอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นสตูลสู่การสร้างรายได้ในตลาดดิจิทัลอย่างยั่งยืน

เข้าชม 5 ครั้ง

📌พช.เมืองสตูล ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน ด้วยอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นสตูลสู่การสร้างรายได้ในตลาดดิจิทัลอย่างยั่งยืน
————————————
📌วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นางจันทร์ฉาย เศรษฐทอง พัฒนาการอำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้นายศักรินทร์ นาฮูดา เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน OTOP อำเภอเมืองสตูล พร้อมด้วยกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน ด้วยอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นสตูลสู่การสร้างรายได้ในตลาดดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดฯ โครงการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนให้มีโอกาสทางการตลาดตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล Digital Marketing โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมบารารีสอร์ท ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
————————————
#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins
#Soils4Nurition
#FAO
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#พช.เมืองสตูล
————————————
เฟสบุ๊ค
https://bit.ly/3V2Wk0S
————————————

(Visited 5 times, 1 visits today)