📌พช.เมืองสตูล ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน

เข้าชม 8 ครั้ง

📌พช.เมืองสตูล ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน
————————————
📌วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางจันทร์ฉาย เศรษฐทอง พัฒนาการอำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้นางสาวสมปอง บุญฤทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเมืองสตูล ครั้งที่ 10/2565 โดยมีนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอเมืองสตูล เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีประเด็นการประชุมสำคัญ คือ การชี้แจงข้อราชการของหน่วยงานต่าง ๆ พิธีประกาศเจตนารมณ์วันดินโลก ประจำปี 2565 เพื่อสร้างการรับรู้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน และกิจกรรมโครงการ “ศึกฟุตบอลมหากุศล Community Charity Shiled (คอมมิวนิตี้ แชริตี้ชิลด์) อำเภอเมืองสตูลแบ่งปัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ณ หอประชุมอำเภอเมืองสตูล หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
————————————
#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins
#Soils4Nurition
#FAO
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#พช.เมืองสตูล
————————————
เฟสบุ๊ค
https://bit.ly/3V2Wk0S
————————————

(Visited 8 times, 1 visits today)