📌พช.เมืองสตูล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565

เข้าชม 6 ครั้ง

📌พช.เมืองสตูล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565
————————————
📌วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสตูล นำโดยนางจันทร์ฉาย เศรษฐทอง พัฒนาการอำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสตูล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2565 โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดจิตอาสาพัฒนาฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสา รวมกว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชนทุกหมู่เหล่า
📌สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้ากิจกรรมได้ร่วมปลูกต้น เก็บกวาดขยะเศษใบไม้ ถอนหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ และอื่น ๆ เพื่อให้วัดซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เกิดความเป็นระเบียบสะอาดสวยงาม เกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนรวม สร้างจิตสำนึกสาธารณะ โดยการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ ต่อไป ณ วัดหน้าเมือง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
————————————
#CDD
#พช.เมืองสตูล
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#worldsoilday
#GlobalSoilPartnership
————————————

(Visited 6 times, 1 visits today)