รับการตรวจเยี่ยม ติดตาม นิเทศงานพัฒนาชุมชน

เข้าชม 9 ครั้ง

สตูล : @เมืองสตูล วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายวิจิตร ร่มมณี พัฒนาการอำเภอเมืองสตูลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสตูล รับการตรวจเยี่ยม ติดตาม นิเทศงานพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ซึ่งได้รับมอบนโยบายการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 และได้ดูงานในระดับพื้นที่ ณ ตำบลบากัยเคยและตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

(Visited 9 times, 1 visits today)