เตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการงานวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เข้าชม 9 ครั้ง

สตูล : @เมืองสตูล วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสตูล เตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการงานวันกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสตูล ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

(Visited 9 times, 1 visits today)