ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เข้าชม 44 ครั้ง

สตูล : @เมืองสตูล วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสตูล ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสตูล ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีนางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม ณ ห้องกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

(Visited 44 times, 1 visits today)