ประชุมพัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย ครั้งที่ 10/2562

เข้าชม 13 ครั้ง

สตูล : @เมืองสตูล วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายวิจิตร ร่มมณี พัฒนาการอำเภอเมืองสตูล เข้าร่วมประชุมพัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 10/2562 โดยมี นางศุภมาส เหล็นเรื่อง พัฒนาการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม ณ ห้องกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาขุมชนจังหวัดสตูล จังหวัดสตูล

(Visited 13 times, 1 visits today)