โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพสตรี ต.บ้านควน

เข้าชม 6 ครั้ง

@สตูล : เมืองสตูล 21 ต.ค.62 นายวิจิตร ร่มมณี พัฒนาการอำเภอเมืองสตูล ติดตามการดำเนินงานและเป็นประธานเปิดโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลบ้านควน ณ อบต.บ้านควน ต.บ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

(Visited 6 times, 1 visits today)